399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Xã hội
  • Chống mối xâm lăng nhà ở

Chống mối xâm lăng nhà ở

Chống mối xâm lăng nhà ở bằng những loại thuốc diệt mối hiệu quả giá rẻ được bán trên thị trường.

Chống mối xâm lăng nhà ở

Mối là một trong những mối nguy hiểm rập rình đến nhà cửa tài sản của bạn. Với thực đơn là các loại gỗ được xây dựng trong các công trình hay nhà ở và tốc độ ăn của chúng rất nhanh cộng thêm khả năng làm việc không ngừng nghỉ và mệt mỏi của của chúng làm cho khả năng phá hoại của loài mối được xếp vào top 10 loại côn trùng gây hại nhất cho tài sản con người.

Chống mối là phải chống từ lúc mối chưa xuất hiện và ngăn chặn khả năng xâm lăng của chúng, dùng các biện pháp rải bột chống mối giúp mối sợ không giám vào. Nếu bị mối xâm lăng rồi thì chống mối phải tìm cách diệt ngay mối chúa để có thể chấm dứt khả năng sinh sản của loài mối thì mới diệt mối được.