• Chia sẻ
  • Chi phí kiểm định nồi hơi an toàn hiệu quả

Chi phí kiểm định nồi hơi an toàn hiệu quả

Rất nhiều thứ mà người ta sẽ quan tâm tới những dịch vụ kiểm định nồi hơi, được coi là an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng trong đó, chi phí bỏ ra mới là những gì mà đa số đơn vị nào cũng cần nắm rõ.

Kiểm định nồi hơi là một quá trình bắt buộc trong các hoạt động sản xuất công nghiệp và chi phí để kiểm định nồi hơi khác nhau tùy thuộc vào công suất hoạt động một giờ của mỗi loại nồi hơi.

Có rất nhiều loại nồi hơi khác nhau trên thị trường hiện nay, tùy vào mức độ sử dụng của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hay các khu công nghiệp mà chọn loại nồi hơi khác nhau với các kích cỡ, công suất khác nhau. Chi phí của việc kiểm định mỗi loại nồi hơi cũng khác nhau tùy thuộc vào công suất hoạt động một giờ.

Các loại nồi hơi có công suất nhỏ hơn một tấn đến hai tấn thì chi phí mỗi lần kiểm định nồi hơi là từ 700 nghìn đến 1.5 triệu đồng. Các nồi hơi có công suất từ hai tấn đến sáu tấn mỗi giờ chi phí mỗi lần kiểm định nồi hơi là 2.5 triệu đồng. Công suất của các nồi hơi từ sáu tấn đến mười tấn trên mỗi giờ có chi phí kiểm định mỗi một nồi hơi lên đến 2.8 triệu. Chi phí kiểm định nồi hơi có công suất từ mười tấn đến lăm mươi tấn mỗi giờ là từ khoảng 4.4 triệu đến 8 triệu đồng mỗi nồi hơi. Các nồi hơi có công suất từ lăm mươi tấn đến một trăm hai mươi lăm tấn mỗi giờ có chi phí kiểm định từ 10.8 triệu đến 14 triệu đồng mỗi nồi hơi. Công suất nồi từ một trăm hai lăm đến hai trăm tấn trên một giờ có chi phí kiểm định là 23 triệu đồng. Công suất mỗi nồi hơi từ hai trăm tấn đến bốn trăm tấn mỗi giờ là 32 triệu đồng. Cuối cùng nồi hơi có công suất từ bốn trăm tấn trở lên mỗi giờ có chi phí kiểm định là 39 triệu đồng.

Từ trên ta thấy ch phí khiểm định mỗi nồi hơi một khác nhau phụ thuộc vào công suất hoạt động mỗi giờ của nồi hơi đó. Và giá cả mỗi lần kiểm định nồi hơi khác nhau cũng có sự trênh lệch khá lớn, công suất nhỏ nhất của nồi hơi mỗi lần kiểm đinh là 700 nghìn và công suất lớn nhất của nồi hơi mỗi lần kiểm đinh lên đến 39 triệu đồng. Đây là một sự chênh lệch lơn trong chi phí kiểm định nồi hơi.