• Chia sẻ
  • Chế độ thai sản sinh đôi

Chế độ thai sản sinh đôi

Sinh đôi là trường hợp không còn hiếm trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lao động vẫn chưa nắm rõ chế độ thai sản sinh đôi để có thể đảm bảo quyền lợi của mình được tốt nhất.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội ngày nay cũng nhận được thông tin tư vấn của nhiều người đối với vấn đề liên quan đến chế độ thai sản. Đây là điều mà người lao động, đặc biệt là lao động nữ rất quan tâm khi đóng BHXH.

Chế độ thai sản sinh đôi

Khi có nhu cầu hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi thì người lao động cần phải biết được những quy định mà luật BHXH quy định như thế nào đối với trường hợp của mình. Chế độ thai sản sinh đôi như thế nào chính là điều mà người lao động cần biết để có được sự hỗ trợ tốt nhất. Tuy nhiên thì theo quy định của luật BHXH thì chế độ thai sản đối với trường hợp sinh đôi dành cho lao động nam và lao động nữ là khác nhau.

Lao động nữ

- Khi lao động nữ sinh con và là sinh đôi thì ngoài thời gian 6 tháng nghỉ thai sản theo quy định thông thường thì cứ thêm một người con , lao động nữ còn được nghỉ thêm 1 tháng nữa. Như vậy thì tổng thời gian nghỉ thai sản là 07 tháng.

- Ngoài ra theo quy định thì trợ cấp thai sản khi sinh con là 2 tháng lương cơ sở cho 01 người con. Và khi sinh đôi thì lao động nữ sẽ được hưởng mức trợ cấp thai sản là 04 tháng lương cơ sở cho 02 người con.

- Tổng tiền hưởng chế độ thai sản của người lao động khi sinh con là 07 tháng lương đóng BHXH và 04 tháng lượng cơ sở theo quy định của luật BHXH.

- Với lao động nữ sinh đôi thì chỉ được nghĩ tối đa trước khi sinh là 02 tháng và đi làm lại sớm nhất là 04 tháng sau khi sinh.

Lao động nam

Theo quy định được ban hành và áp dụng từ năm 2018 thì lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản sinh đôi khi vợ sinh mà không đóng BHXH. Với trường hợp này thì lao động nam sẽ được hưởng trợ cấp thai sản 01 lần là 02 tháng lương cơ sở cho mỗi người con. Như vậy, với trường hợp sinh đôi thì chồng được trợ cấp 4 tháng lương cơ sở. Ngoài ra thì thời gian nghỉ để chăm sóc vợ khi sinh con dành cho lao động nam là nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi và nghỉ 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật. Tuy nhiên, thời gian mà lao động nam được nghỉ để chăm sóc vợ sẽ tối đa không quá 14 ngày và được tính trong vòng 30 ngày đầu, kể từ ngày người vợ sinh con.

Nói tóm lại thì chế độ thai sản sinh đôi dành cho người lao động đã được chúng tôi nêu một số thông tin cơ bản trên đây. Người lao động có thể nắm rõ thông tin để thực hiện đúng nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.