Cảm nhận về Vượt Thác

Vượt thác miêu tả con sông Thu Bồn hùng vĩ mà cũng hung dữ.ác miêu tả con sông Thu Bồn hùng vĩ mà cũng hung dữ.

Hình ảnh Dượng Hương Thư chống sào vượt qua thác với một vẻ đẹp khỏe khoắn.

Bài văn miêu tả cảnh dòng sông Thu Bồn và hai bên bờ sông theo hành trình của con thuyền qua những vùng địa hình khác nhau: đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác, đoạn sông có nhiều thác dữ và đoạn sông đã qua thác dữ. Bằng việt tập trung vào cảnh vượt thác tác giả làm nổi bật vẻ hùng dũng và sức mạnh của nhân vật dượng Hương Thư trên nền cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ.