• Chia sẻ
  • Cách đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Cách đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Đối với cá nhân hay doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu thường hay có những thắc mắc nhất định về cách làm, chuẩn bị hồ sơ, điền giấy đăng ký… Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu như thế nào.

Tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu là vấn đề mà nhiều người quan tâm khi bản thân chưa nắm rõ thông tin. Với vấn đề này thì dịch vụ bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ rất hiệu quả để mọi người có được những kiến thức tốt nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.

Bảo hiểm xã hội lần đầu

Với trường hợp đăng ký thủ tục là cá nhân, người lao động tự đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu thì đăng ký tại cơ sở bảo hiểm xã hội tại tỉnh hay thành phố nơi cá nhân đó đang làm việc. Mẫu văn bản đăng ký lần đầu là mẫu TK1-TS theo quyết định 959/QĐ-BHXH theo luật bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người muốn tham gia bao hiểm chỉ việc điền đầy đủ thông tin vào mẫu. Đồng thời mẫu này cũng được dùng trong trường hợp người lao động đã đăng ký rồi, nhưng muốn thay đổi thông tin.

Các mục trong tờ khai chủ yếu đều là thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú hiện tại… Chỉ có một mục khiến đa số các người tham gia bảo hiểm thấy khó hiểu chính là mục số [2] Số định danh:… Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; người chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì điền vào chỗ số định danh là số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm bão hiểm y tế. Trong trường hợp cá nhân làm bảo hiểm xã hội lần đầu thì để trống.

Mục [10].Mức tiền đóng:… chỉ áp dụng cho trường hợp đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điền vào chỗ trống là mức thu nhập hàng tháng do người đóng tự chọn.

Mục [11].Phương thức đóng chỉ áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc người xuất khẩu lao động nước ngoài, ghi rõ chọn phương thức đóng theo 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng một lần.

Với mục [13] chỉ dùng cho người muốn thay đổi nội dung trong sổ bảo hiểm cũ, nếu là người làm sổ lần đầu thì để trống

Với cá nhân thay đổi nội dung trong sổ bảo hiểm xã hội cũ thì chỉ cần điền vào các mục họ tên, mục số định danh, mục “Nơi đăng ky KCB ban đầu” (nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu) và mục “Nội dung thay đổi, yêu cầu”.

Phần phụ lục kèm theo chỉ áp dụng cho 2 trường hợp là đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng muốn thay đổi thông tin thì phải mang theo giấy tờ chứng minh như bản sao công chứng chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm cũ. Trường hợp thứ 2 dành cho đối tượng ưu tiên, được hưởng ưu đãi của bảo hiểm xã hội như thương bệnh binh, cựu chiến binh…

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu thì chỉ cần điền thông tin đầy đủ vào hồ sơ, ký xác nhận và ghi rõ họ tên bên dưới và nộp cho cơ quan chức năng là được.