• Chia sẻ
  • Các hình thức kiểm định nồi hơi theo quy định

Các hình thức kiểm định nồi hơi theo quy định

Nhắc tới kiểm định nồi hơi thì có rất nhiều hình thức khác nhau cho các doanh nghiệp lựa chọn. Biết và hiểu rõ về chúng sẽ giúp các đơn vị dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp nhất cho mình hơn.

Kiểm định nồi hơi cần trải qua nhiều quy trình để đảm bảo an toàn kỹ thuật như: Kiểm định nồi hơi an toàn lần đầu, kiểm định an toàn định kỳ, kiểm định an toàn bất thường,…Chi tiết các hình thức kiểm định như sau:

Kiểm định nồi hơi an toàn ban đầu

Đánh giá các điều kiện an toàn kỹ thuật của lò hơi, nồi hơi nước nóng. Theo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn; Sau khi cài đặt và trước khi được đưa vào sử dụng lần đầu tiên.

Kiểm định nồi hơi an toàn định kỳ

Đánh giá các điều kiện an toàn kỹ thuật của lò hơi, nồi hơi nước nóng. Theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và kiểm tra thời hạn sử dụng của lò hơi. Kiểm tra mức độ an toàn của nồi hơi sau một thời gian sử dụng theo quy định.

Kiểm định nồi hơi an toàn bất thường

Đánh giá các điều kiện an toàn kỹ thuật của lò hơi, nồi hơi nước nóng. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật:

- Kiểm định các nồi hơi, lò hơi đã qua sử dụng và đã ngừng hoạt động trong vòng 12 tháng trở lên;

- Kiểm định nồi hơi sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo. Có thể ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật và an toàn của lò hơi, nồi hơi nước nóng;

- Kiểm định nồi hơi sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

- Kiểm định nồi hơi khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Các tiêu chuẩn được áp dụng khi kiểm định nồi hơi:

- Quy chuẩn quốc gia về sự an toàn của nồi hơi và bình chịu áp lực;

- Yêu cầu an toàn kỹ thuật của nồi hơi trong việc thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

- Nồi hơi cố định ống lửa cấu trúc hàn;

- Thiết bị áp lực và mối hàn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm định.

Kiểm định nồi hơi như thế nào?

Khi kiểm định nồi hơi cần phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm định hồ sơ và thông tin về thiết bị;

- Kiểm định kỹ thuật bên ngoài và bên trong nồi hơi

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;

- Kiểm tra hoạt động;

- Xử lý kết quả kiểm tra.