• Kinh tế
  • Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản

Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản

Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân được tiến hành theo quy trình nào là câu hỏi được nhiều người đang có ý định thành lập doanh nghiệp tư nhân đặt ra.

Để quá trình thành lập doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ, nhà đầu tư phải nắm được các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Bước đầu tiên và quan trọng nhất đó là chuẩn bị hồ sơ thành lập. Hồ sơ phải được chuẩn bị đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật thì mới được xét duyệt. Bước thứ hai là nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch - đầu tư và lấy phiếu hẹn ngày đến nhận kết quả.

thanh lap doanh nghiep gia re

Bước tiếp theo là nhận kết quả và làm dấu doanh nghiệp. Sau thời gian được ghi trong phiếu hẹn, doanh nghiệp sẽ đến nhận kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi rồi nộp lại hồ sơ. Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và sau 4 ngày, doanh nghiệp sẽ đến bộ phận trả dấu của công an để nhận dấu. Bước cuối cùng là khai báo thuế doanh nghiệp và đóng thuế môn bài.

Đó là các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân mà các nhà đầu tư có thể tham khảo để tiến hành thành lập doanh nghiệp.