• Chia sẻ
  • Các bước kiểm định cầu trục theo quy định

Các bước kiểm định cầu trục theo quy định

Hiện nay việc kiểm định cầu trục được thực hiện theo một quy trình cụ thể, bao gồm nhiều bước thực hiện đã được quy định sẵn trước đó. Tuân thủ điều đó, đơn vị thực hiện sẽ có thể đảm bảo kết quả đánh giá diễn ra tốt nhất.

 

Quy định kiểm định cầu trục kĩ thuật an toàn cho người lao động được bộ thương binh xã hội ban thông tư cụ thể. Phải đảm bảo cầu trục, palang… thuộc danh mục máy móc, trang thiết bị cần kiểm tra chặt chẽ theo một quy trình chuẩn.

Như chúng ta đã biết, cầu trục là một trong những trang thiết bị liệt kê trong danh sách của bộ lao động thương binh và xã hội ban hành. Phải tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc, theo quy trình hoàn thành một bước kiểm đinh cầu trục khoa học.

Cầu trục là thiết bị rất phổ biến, hay sử dụng trong các ngành nghề vì tính năng cần thiết, quan trọng, phổ biến của nó mang lại. Việc kiểm định cầu trục để tránh mối nguy hại tiềm ẩn, kịp thời xử lý và khắc phục xảy ra.

 Ban đầu phải kiểm định cầu trục lần đầu đánh giá theo tiêu chuẩn, kỹ thuật. Tiếp diễn là kiểm  định an toàn định kỳ để đánh giá hoạt động sau một thời gian diễn ra như thế nào, quy trình được đánh giá như sau:

Đầu tiên, kiêm tra đánh giá hồ sơ, trang thiết bị về điều này phải xem xét cụ thể lý lịch cầu trục đánh giá hồ sơ có đầy đủ theo quy định, có theo tiêu chuẩn rõ ràng, tiêu chuẩn an toàn. Kiểm tra bên ngoài như kiểm tra thiết bị hệ thống điện, bảng hướng dẫn sử dụng…xem xét các toàn bộ chi tiết, thông số kỹ thuật cụ thể.

Kiểm tra kỹ thuật thử không tải  tiến hành thử tải cơ cấu, trang thiết bị, phanh, hãm, có các loại kiểm tra không tải tĩnh, kiểm tra không tải động. Các chế độ thử tải phương pháp thử theo không tải tĩnh và không tải động. Xử lý kết quả kiểm định là việc cuối cùng sau khi kiểm định phải lập biên bản kiểm định thông qua các bên với nhau như người đại diện, người tham gia, người chứng kiến. Ghi tóm tắt nội dung kiểm định cầu trục, sẽ dán tem kiểm định.

Tất cả kiểm tra ban đầu phải đạt yêu cầu mới tiếp diễn kiểm tra những bước sau. Khi kiểm định, kiểm tra phải được ghi chép cẩn thận, kỹ lưỡng để nắm và phân tích cụ thể, dự đoán rủi ro.