• Chia sẻ
  • Các bước chuẩn bị trước khi kiểm định nồi hơi công nghiệp

Các bước chuẩn bị trước khi kiểm định nồi hơi công nghiệp

Phía sau mỗi quy trình kiểm định trên nồi hơi được triển khai thực hiện, đó là cả một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và chu đáo, giúp cho quá trình đánh giá trên thiết bị diễn ra thuận lợi mà không gặp phải vấn đề gì.

Trước khi tiến hành kiểm định nồi hơi nồi đun nước nóng phải thực hiện chuẩn bị các bước công việc nhằm mục đích trong quá trình kiểm tra được an toàn, diễn ra thuận lợi và nhanh nhất, và căn cứ vào những tài liệu có sẵn trước đó như hồ sơ, lý lịch, thông số kỹ thuật.

Đầu tiên là viêc thống nhất kế hoạch kiểm định nồi hơi, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định với cơ sở như chuẩn bị hồ sơ, tài liệu của nồi hơi, vệ sinh trong ngoài nồi hơi , các thao tác cửa vệ sinh ra vào của nồi hơi, chuẩn bị các công trình đảm bảo cho việc xem xét tất cả các bộ phần của nồi hơi, chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật tư, thiết bị để phục vụ quá trình kiểm định, cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.

Bước hai là kiểm tra hồ sơ lý lịch của nồi hơi trước khi đi vào hoạt động kiểm định nồi hơi theo các tiêu chuẩn của bộ lao động xã hội như tiêu chuẩn về chỉ tiêu kim loại chế tạo, kim loại hàn, tính toán sức bền của các bộ phận chịu áp lực, các bản vẽ chế tạo hướng dẫn vận hành bảo dưỡng… . trong bản hồ sơ của nồi hơi phải có kết quả kiểm tra chất lượng các mối hàn, biên bản kiểm nghiệm thử trước khi xuất xưởng.

Hồ sơ lắp đặt được nghiên cứu rõ ràng đầu ra và đầu vào hướng chỗ nào, tên các cơ sở lắp đặt đặc tính vật liệu lắp đặt và những số liệu hàn như công nghệ hàn, tên thợ hàn, kết quả thử…, các biên bản kiểm định từng bộ phận của nồi hơi. Những giấy tờ biên bản kiểm định nồi hơi an toàn theo mẫu quy định cũng cần được chuẩn bị để khi tiến hành chỉ việc điền thông số.

Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp chuẩn bị thật an toàn trước khi tiến hành kiểm định, trang bị đầy đủ vật dụng bảo hộ lao động cá nhân đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động.