• Chia sẻ
  • Bảo dưỡng các thiết bị trong nồi hơi như thế nào?

Bảo dưỡng các thiết bị trong nồi hơi như thế nào?

Bất kỳ một thiết bị nào cũng cần được bảo dưỡng cẩn thận để nó có thể hoạt động trong tình trạng tốt nhất, an toàn nhất, đảm bảo cho hoạt đông sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi.

Với nồi hơi thì ngoài việc kiểm định nồi hơi định kỳ hàng năm thì công việc bảo dưỡng cũng cần được thực hiện định kỳ. Mỗi đơn vị sản xuất phải lập được kế hoạch bảo dưỡng cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống. Kế hoạch bảo dưỡng phải tính đến các đặc điểm riêng biệt của từng thiết bị như tuổi thọ, đặc điểm vận hành, môi trường làm việc của thiết bị…để có thể nhận biết được mức độ hư hỏng và khả năng tiếp tục làm việc của thiết bị để có kế hoạch sửa chữa. Đặc biệt những người trực tiếp tham gia quá trình vận hành nồi hơi phải luôn quan tâm, để ý đến những thay đổi, biểu hiện bất thường của các thiết bị nồi hơi để kịp thời sửa chữa bảo dưỡng, ví dụ như nếu van an toàn thường xuyên tác động có nghĩa là hệ thống đang bị quá áp một cách bất thường hoặc van an toàn không tốt. phải tiến hành kiểm tra các nguyên trên để có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng.

Phải luôn kiểm tra để phát hiện những thiết bị đang bị mài mòn trong quá trình hoạt động gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành của nồi hơi để có kế hoạch bảo dưỡng hoặc thay thế để các thiết bị hoạt động ổn định nhất.

Đặc biệt cần chú ý trước khi thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa phải đảm bảo xã hết áp suất bên trong hệ thống nồi hơi, làm vệ sinh đầy đủ. Phải thực hiện đầy đủ các biện pháp và quy trình an toàn trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng để quá trình bảo dưỡng diễn ra thuận lợi không gây ảnh hưởng đến cac thiết bị

Như vậy việc bảo dưỡng sẽ góp phần quan trọng giúp cho chúng ta có thể phát hiện những lỗi có thể sảy ra nếu tiếp tục vận hành. Kịp thời sửa chữa thay thế để nồi hơi có thể vận hành bình thường và ổn định nhất, hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn có thể sảy ra giúp cho người vận hành yên tâm làm việc, các doanh nghiệp làm ăn thuận lợi mang lại hiệu quả kinh tế cao.